spreekuren

  • Huisartsen: dokter Coenen:  dinsdag, woensdag en donderdag: dokter Penninx: maandag, dinsdag, donderdag en  dokter Diaz: vrijdag:  tijden: 08.10  – 17.00 uur
  • POH-somatiek: Tamana Zahedi: maandag (om de week), dinsdag, donderdag en vrijdag; tijden: 08.10 -17.00 uur
  • POH-GGZ: Amy van Lierop: woensdag en maandag (om de week); tijden: 08.30-17.00 uur
  • In veel gevallen is het wenselijk voor controle bij dezelfde dokter terug te komen. Vanzelfsprekend bent u geheel vrij om te kiezen door welke dokter u gezien wilt worden, tenzij het spreekuur geen ruimte meer laat.