medewerkers

huisartsen

Pieter Coenen, huisarts.
Sarah Penninx, huisarts.
Rita Diaz, huisarts.

praktijkassistentes

Annemiek Coenen
Ans Molawi-van Hout
Cristina Harutjunjan
Elle Verbakel
Liza van Rixtel
Marijke de Vries

De assistente staat u als eerste te woord wanneer u met de praktijk belt. U kunt bij haar terecht met al uw vragen. Verder zorgt zij ervoor dat de organisatie in de praktijk zo goed mogelijk verloopt. De assistentes voeren al hun taken uit onder verantwoordelijkheid van de huisartsen en hebben ook een beroepsgeheim.

In de praktijk zorgen zij o.a. voor:

 • Maken van afspraken en visites.
 • Herhaalrecepten.
 • Wondverzorging.
 • Hechtingen verwijderen.
 • Oren uitspuiten.
 • Gehoorstest.
 • Glucose en Hb controle.
 • Urine nakijken.
 • Zwangerschaptesten.
 • Wratten aanstippen.
 • Allergietesten.
 • Enkeltapen
 • Doppler vaatonderzoek.
 • Longfunktieonderzoek.
 • ECG (hartfilmpje)

praktijkondersteuning

Tamana Zahedi.

Praktijkondersteuning is een vrij nieuwe functie in de huisartsenpraktijk. De praktijkondersteuner helpt uw huisarts bij het uitvoeren van diens taken. Een aantal taken die voorheen door de huisarts werden gedaan, zullen voortaan door de praktijkondersteuner worden uitgevoerd. De praktijkondersteuner heeft hiervoor een speciale hbo-opleiding gevolgd. Onder verantwoordelijkheid van uw huisarts is de praktijkondersteuner bevoegd zelfstandig te werken en beslissingen te nemen. Een goede begeleiding van mensen met een chronische ziekte verhoogt de kwaliteit van leven en hun zelfstandigheid.

aandachtsgebieden:

 • Patiënten met Diabetes Mellitus (suikerziekte)
 • patiënten met (risicofactoren op) hart- en vaatziekten
 • begeleiding bij stoppen met roken
 • leefstijladvies
 • Patiënten met chronische longziekten
 • De zorg voor ouderen
 • Patiënten met andere chronische aandoeningen

spreekuren/ huisbezoeken:

Tijdens de spreekuren van de praktijkondersteuner kunt u het volgende verwachten:

 • Het geven van voorlichting en instructies over het ziektebeeld
 • Het begeleiden van patiënten in de omgang met hun aandoening of ziekte in het dagelijkse leven
 • Het verrichten van metingen zoals: bloeddruk, glucose, gewicht, longfunctie-onderzoek, doppler ea.
 • Indien nodig zorgt de praktijkondersteuner ervoor dat medicijnen worden aangepast

kosten

De werkzaamheden van de praktijkondersteuner (consulten, huisbezoeken) vallen onder de normale reguliere zorg en worden automatisch gedeclareerd bij de zorgverzekeraar. Dit valt dus niet onder uw eigen risico.

Kortom, de praktijkondersteuner ziet er op toe dat uw ziekte of aandoening gecontroleerd en behandeld wordt, volgens de meest recente landelijke richtlijnen.

praktijkondersteuner psychische zorg

Amy van Lierop

Sinds enige tijd hebben wij een praktijkondersteuner psychische zorg/coach in de praktijk. Zij is psycholoog en heeft op maandag ( om de week) en elke woensdag spreekuur waarbij zij onze patiënten ondersteunt en waar mogelijk behandelt bij psychische klachten/problemen (basis GGZ).