klachten

Als u onverhoopt klachten of opmerkingen heeft over onze bereikbaarheid, de bejegening door een van de medewerkers of over iets anders, verzoeken wij u dit zo snel mogelijk aan een van de artsen kenbaar te maken. U kunt ook een mail sturen met uw klacht. Uw klacht wordt altijd met veel zorg door ons behandeld. Wij zullen dan binnen enkele dagen contact met u opnemen voor een gesprek of reactie.
Suggesties over algemene of specifieke praktijkzaken zijn overigens altijd welkom!

Daarnaast kunt u de hulp inroepen van het IKG, het Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg. Zij kunnen u informatie geven over uw rechten als patiënt en ondersteuning bieden bij het gesprek of bij het schrijven van een brief. Het is een onafhankelijk bureau, bereikbaar via 0900-2437070. Er zijn geen kosten verbonden aan de hulp die zij bieden.

De huisartsen hebben zich aangesloten bij de regionale klachtenregeling. Wenst u bemiddeling of een uitspraak over de gegrondheid van uw klacht, dan kunt u uw klacht indienen bij de Stichting Klachtenregeling Huisartsenzorg Zuid Nederland. Op de praktijk zijn informatiefolders aanwezig. Zie ook www.klachtenhuisarts.nl.

Stichting Klachtenregeling Huisartsenzorg Zuid-Nederland
Postbus 8018, 5601 KA Eindhoven
Tel: 040 2122780 (ma.- do. 10.00-1500 uur)
Fax: 040 2126097