eigen risico

De zorg van de huisartsenpraktijk valt niet onder uw eigen risico. Dit betreft alle telefoontjes, spreekuren en huisbezoeken. Dit geldt ook voor huisartsenzorg verleend door de doktersassistente en praktijkondersteuners GGZ en chronische zorg voor diabetes, astma en COPD, osteoporose en hartvaatziekten.

Ook aan onderstaande onderzoeken zijn geen kosten verbonden:

 • Longfunctieonderzoek (Spirometrie)
 • Hartfilm (ECG) en hartritmeonderzoek (Holter)
 • Vaatonderzoek (Doppler)
 • Gehoortest (Audiometrie), en oordrukmeting (Tympanometrie)
 • Wondbehandelingen en verwijderen van hechtingen
 • Glucoseonderzoek op praktijk
 • Enkeltape en drukverbanden aanleggen of zwachtelen.
 • Plaatsen van spiraaltje en pessarium voor verzakking
 • Chirurgische ingrepen (wel voor evt. weefselonderzoek op huidkanker!)
 • Allergietest
 • Wratten aanstippen
 • Oren uitspuiten

Onder uw verplichte eigen risico van 360 euro (soms vrijwillig hoger!) vallen:

 • Alle voorgeschreven medicijnen, injecties, verbanden en materialen
 • Bloedonderzoek (inclusief CRP,  Hb en urineonderzoek op praktijk -> €14,-)
 • Laboratoriumonderzoek zoals weefselonderzoek en kweken (urine / SOA)
 • Beeldvormend onderzoek zoals röntgenfoto’s, echo, CT-scan en MRI-/DEXA scan
 • Teledermatologie (€75,-)
 • Onderzoek en behandeling door medisch specialist, cesar/fysiotherapeut, psycholoog ,diëtiste , logopedie, ergotherapie, GGZ en herlaarhof.

De huisarts heeft geen inzicht in de kosten die voor onderzoek bijv. in het ziekenhuis bij u in rekening worden gebracht. Ook zijn wij er niet van op de hoogte of u eventueel een eigen bijdrage voor bepaalde zorg moet betalen en of u hiervoor aanvullend verzekerd bent.

Of in uw geval een betaling binnen of buiten het eigen risico valt of vanuit de aanvullende verzekering wordt vergoed kunt u altijd navragen bij uw zorgverzekeraar.