Afscheid Ingrid.

Na 5 plezierige jaren hier in de praktijk heb ik de kans aangegrepen om vanaf 1 mei in Asten -vlak bij mijn woonplaats- in een huisartsenpraktijk te gaan werken. Dit doe ik met de nodige spijt in mijn hart. Ik heb hier altijd met veel genoegen gewerkt.
Mijn opvolger is Petrie van Erp. Zij heeft 3 jaar in een huisartsenpraktijk in Eindhoven gewerkt, ook zij zocht een plek dichter bij huis.
Ik wens iedereen met haar en het het hele team een goede samenwerking toe.

Opvolging Dr. Harmsen.

Mijn naam is Rita Diaz en ik kom uit Portugal. Ik heb mijn opleiding tot huisarts in Portugal afgerond in 2016. Omdat mijn man Nederlander is, heb ik mijn hart gevolgd en ben ik, na mijn opleiding, naar Helmond verhuisd. In de afgelopen 3 jaar heb ik als vaste huisarts in een huisartsenpraktijk in Eindhoven gewerkt en heb ik spoeddiensten gedraaid in de huisartsenpost in Eindhoven en Geldrop.
Het werken in een dorp was altijd iets dat ik wilde en het sympathieke dorp Beek en donk sprak me meteen aan. Ook vind ik het fijn dat het bereikbaar is voor me. Met veel enthousiasme kijk ik ernaar uit om hier te gaan werken als vaste huisarts.
Vanaf mei 2020 zal ik het team van Dr. Coenen versterken op dinsdag en vrijdag en vanaf september ook de donderdag.

Afscheid Dr. Harmsen

Op 1 mei neem ik afscheid van deze praktijk. Reden is dat ik samen met mijn vroegere opleider in Uden een eigen huisartsenpraktijk ga starten. Ik heb hier altijd met plezier gewerkt en kijk met genoegen terug op een fijne samenwerking met alle medewerkers en een vertrouwensband met de patiënten.
Mogen het jullie allen goed gaan!

Sheila Harmsen

Corona virus

Het nieuwe coronavirus kan longontsteking geven. Probeer te voorkomen dat u virussen krijgt of aan anderen geeft: Was uw handen vaak met zeep, Nies en hoest in uw elleboog en gebruik papieren zakdoekjes, houd 1.5 meter afstand van elkaar.

Bel direct uw huisarts of huisartsenpost als u koorts heeft (38 graden of hoger). U hoest of ademt moeilijk. Uw huisarts vertelt dan wat u moet doen. Ga NIET naar uw huisarts of huisartsenpost toe.

Accreditatie

In 2019 doorloopt de praktijk een kwaliteitstraject onder auspiciën van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). Om in aanmerking te komen voor het kwaliteitskeurmerk van het NHG wordt de praktijk eerst helemaal doorgelicht. Gelet wordt op praktijkvoering, organisatie en medisch handelen. Ook de mening van de patiënt speelt hierin een belangrijke rol. Als de praktijk aan de voorwaarde voldoet, wordt voor 3 jaar accreditatie verleend. Daarnaast is het de bedoeling een verbeterplan op te stellen waarmee de praktijk aan de slag gaat. Om de 3 jaar wordt erop toegezien of de praktijk nog aan de kwaliteitseisen voldoet en bezig is met de verbeteringen voor een optimale praktijkvoering.

Herhaalrecepten via de apotheek

Voor het verzorgen van uw herhaalmedicatie zijn Huisartsenpraktijk Coenen en BENU Apotheek Beek en Donk intensiever gaan samenwerken. Wanneer u uw medicatie telefonisch wilt bestellen dient u  het volgende telefoonnummer bellen om uw herhalingen aan te vragen:
0492-451618
U belt dan rechtstreeks met de apotheek, hier zal uw aanvraag verwerkt worden. We hopen op deze manier onze dienstverlening aan u te optimaliseren.