actueel

Accreditatie

In 2019 doorloopt de praktijk een kwaliteitstraject onder auspiciën van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). Om in aanmerking te komen voor het kwaliteitskeurmerk van het NHG wordt de praktijk eerst helemaal doorgelicht. Gelet wordt op praktijkvoering, organisatie en medisch handelen. Ook de mening van de patiënt speelt hierin een belangrijke rol. Als de praktijk aan de voorwaarde voldoet, wordt voor 3 jaar accreditatie verleend. Daarnaast is het de bedoeling een verbeterplan op te stellen waarmee de praktijk aan de slag gaat. Om de 3 jaar wordt erop toegezien of de praktijk nog aan de kwaliteitseisen voldoet en bezig is met de verbeteringen voor een optimale praktijkvoering.

Herhaalrecepten via de apotheek

Voor het verzorgen van uw herhaalmedicatie zijn Huisartsenpraktijk Coenen en BENU Apotheek Beek en Donk intensiever gaan samenwerken. Wanneer u uw medicatie telefonisch wilt bestellen dient u  het volgende telefoonnummer bellen om uw herhalingen aan te vragen:
0492-451618
U belt dan rechtstreeks met de apotheek, hier zal uw aanvraag verwerkt worden. We hopen op deze manier onze dienstverlening aan u te optimaliseren.

Huisarts in opleiding werkzaam in de praktijk

Vanaf 1 september zal Marcela Fajta, afgestudeerd arts, in ons team werkzaam zijn. Zij zal gedurende 1 jaar op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag zelfstandig spreekuur doen onder toezicht van haar opleider dokter Coenen en in samenwerking met het Instituut voor Huisartsenopleiding van de Radboud UMC Nijmegen. Eenmaal per week hebben dokter Coenen en dokter Fajta gezamenlijk spreekuur. Als u uw eigen huisarts alleen wilt spreken kunt u dit uiteraard kenbaar maken.

Stoppen met roken

Hulpmiddelen voor stoppen met roken (oa. pleisters en medicijnen) worden vergoed uit de basisverzekering. Ze worden wel verrekend met uw eigen risico.

We nodigen u van harte uit om de mogelijkheden op het spreekuur te bespreken. We kunnen samen met u een Stoppen-met-roken Plan opstellen en u begeleiden middels motiverende gedragsmatige ondersteuning. Geeft u dit aan bij de assistente zodat we een dubbele afspraak voor u kunnen inplannen.

Zie ook www.ikstop.nl en www.thuisarts.nl.

Praktijkondersteuner psychische zorg

Vanaf 1 maart 2020 zal onze psycholoog Jasmijn Smulders worden opgevolgd door Evelien van Helvert. Zij houdt spreekuur elke woensdag en om de week ook op maandag. Haar afspraken duren een half uur en vallen NIET onder het eigen risico. Haar werkzaamheden vallen onder de zo genoemde basis GGZ en omvatten behandeling van en ondersteuning bij de meer gewone psychische klachten en problemen.

De huisarts en uw eigen risico

De zorg van de huisartsenpraktijk valt niet onder uw eigen risico. Dit betreft alle telefoontjes, spreekuren en visites. Dit geldt ook voor huisartsenzorg verleend door doktersassistenten en praktijkondersteuners GGZ en chronische zorg. Er hoeft voor deze zorg dus geen eigen bijdrage te worden betaald.

Wat valt wel onder het eigen risico
Als de huisarts extra onderzoek aanvraagt zoals foto’s, bloedonderzoek of urinekweken, u verwijst of medicatie voorschrijft of deze op het spreekuur toedient (bijv. injecties) dan valt dit wel onder het eigen risico.

De huisarts is niet verantwoordelijk voor de kosten die voor onderzoek bij u in rekening worden gebracht. De huisarts heeft namelijk geen zicht op de hoogte van het bedrag dat andere zorgaanbieders in rekening kunnen brengen.
Ook is de huisarts er niet van op de hoogte of u eventueel een eigen bijdrage voor bepaalde zorg moet betalen. U kunt dit zelf navragen bij uw zorgverzekeraar. 

Preventiespreekuur Hart- en Vaatziekten

Sinds enige tijd hebben wij een speciaal spreekuur opgestart voor mensen met een verhoogd risico voor hart- en vaatziekten. Hierbij zal naast een consult met onze praktijkondersteuner, indien nodig een bloedonderzoek, ECG (hartfilm) en Doppler onderzoek (echo bloedvaten benen) worden verricht. Wij besteden dan ook aandacht aan uw bloeddruk, medicatiegebruik en leefstijl (roken, gewicht, beweging etc) en willen samen met U proberen de kans op hart en vaatziekten zo klein mogelijk te maken!