Accreditatie

In 2019 doorloopt de praktijk een kwaliteitstraject onder auspiciën van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). Om in aanmerking te komen voor het kwaliteitskeurmerk van het NHG wordt de praktijk eerst helemaal doorgelicht. Gelet wordt op praktijkvoering, organisatie en medisch handelen. Ook de mening van de patiënt speelt hierin een belangrijke rol. Als de praktijk aan de voorwaarde voldoet, wordt voor 3 jaar accreditatie verleend. Daarnaast is het de bedoeling een verbeterplan op te stellen waarmee de praktijk aan de slag gaat. Om de 3 jaar wordt erop toegezien of de praktijk nog aan de kwaliteitseisen voldoet en bezig is met de verbeteringen voor een optimale praktijkvoering.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *