De huisarts en uw eigen risico

De zorg van de huisartsenpraktijk valt niet onder uw eigen risico. Dit betreft alle telefoontjes, spreekuren en visites. Dit geldt ook voor huisartsenzorg verleend door doktersassistenten en praktijkondersteuners GGZ en chronische zorg. Er hoeft voor deze zorg dus geen eigen bijdrage te worden betaald.

Wat valt wel onder het eigen risico
Als de huisarts extra onderzoek aanvraagt zoals foto’s, bloedonderzoek of urinekweken, u verwijst of medicatie voorschrijft of deze op het spreekuur toedient (bijv. injecties) dan valt dit wel onder het eigen risico.

De huisarts is niet verantwoordelijk voor de kosten die voor onderzoek bij u in rekening worden gebracht. De huisarts heeft namelijk geen zicht op de hoogte van het bedrag dat andere zorgaanbieders in rekening kunnen brengen.
Ook is de huisarts er niet van op de hoogte of u eventueel een eigen bijdrage voor bepaalde zorg moet betalen. U kunt dit zelf navragen bij uw zorgverzekeraar. 

Preventiespreekuur Hart- en Vaatziekten

Sinds enige tijd hebben wij een speciaal spreekuur opgestart voor mensen met een verhoogd risico voor hart- en vaatziekten. Hierbij zal naast een consult met onze praktijkondersteuner, indien nodig een bloedonderzoek, ECG (hartfilm) en Doppler onderzoek (echo bloedvaten benen) worden verricht. Wij besteden dan ook aandacht aan uw bloeddruk, medicatiegebruik en leefstijl (roken, gewicht, beweging etc) en willen samen met U proberen de kans op hart en vaatziekten zo klein mogelijk te maken!